Dyrektor I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. polski
 2. matematyka
 3. język obcy nowożytny
 4. czwarty przedmiot:
 • w klasie 1A – fizyka
 • w klasie 1B – geografia lub WOS (lepsza ocena)
 • w klasie 1C – historia
 • w klasie 1D – biologia lub chemia (lepsza ocena)
 • w klasie I E – biologia
 • w klasie I F – fizyka lub geografia lub WOS lub historia lub biologia lub chemia (lepsza ocena)

Droga ósmoklasistko, drogi ósmoklasisto strona internetowa, którą powinieneś odwiedzić to:

http://ketrzyn.edu.com.pl

 

Po wejściu na stronę powinieneś założyć samodzielnie konto w systemie elektronicznego naboru i przejść kolejne etapy rekrutacji elektronicznej. W trakcie rekrutacji wszystkie informacje dotyczące Ciebie, będą umieszczane
na stronie Twojego osobistego konta.

Czytaj je uważnie!

Informacje te pomogą Ci prawidłowo załatwiać formalności związane z przyjęciem do szkoły ponadpodstawowej.

Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich, do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami:

 • przeanalizuj ich ofertę,
 • przeczytaj informacje o szkole w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły,
 • przeczytaj obowiązujące w tych szkołach regulaminy rekrutacji,
 • zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki),
 • przeanalizuj swoje szanse dostania się.

 

Dokonując wyboru pamiętaj, że masz prawo kandydować najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez Ciebie kolejności.

UWAGA!!! Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji.

 Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię, oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy.

UWAGA!!! Jeśli wybierzesz wyłącznie oddziały o bardzo dużej liczbie kandydatów, możesz nie dostać się do żadnego z nich. Dlatego radzimy wybrać chociaż jeden oddział mniej popularny.

 

Elektroniczny system działa według następujących zasad:

 • kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale,
 • usytuowanym najwyżej w jego hierarchii,
 • do którego wygrał konkurencję z innymi kandydatami.

 

UWAGA!!! Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego: https://ketrzyn.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html

 

Życzymy powodzenia i trafnych wyborów!!!