Szybki dostęp

 

Statuty


 

  • Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności (załącznik nr 3) /pobierz/
  • Statut Samorządu Uczniowskiego /pobierz/
  • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania /pobierz/
  • Regulamin wypożyczania darmowych podręczników /pobierz/
  • Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022 /pobierz/
  • Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania 2022/2023 /pobierz/
  • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego /pobierz/
  • Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na czas zdalnego nauczania /pobierz/
  • Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na czas zdalnego nauczania /pobierz/
  • Program realizacji doradztwa zawodowego  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2021/2022 /pobierz/

 


 Przedmiotowe Zasady Oceniania